Thư mời hợp tác cho thuê hệ thống quan trắc online

15/06/2021 17:56

Hiện nay Công ty URENCO11 đang có nhu cầu thuê 7 hệ thống quan trắc online gồm 6 hệ thống quan trắc khí thải và 1 hệ thống quan trắc nước thải. Vậy đề nghị các quý doanh nghiệp có khả năng cung cấp gửi báo giá cho Công ty URENCO11.

Xin trân trọng cảm ơn!